.

دوشنبه, ۵ مهر , ۱۴۰۰

راه شما جوانان نیروی دریایی، راهی پر افتخار است.
                                   حضرت آیت‌الله خامنه‌ای

دوست – معین کرمانشاهی

گفت: “دیدی چگونه آزُردَم

دلِ زودآشنای سادهء تو؟!” 

گفت: “دیدی که عاقبت کُشتَم

روحِ آزاد و اوفتادهء تو؟!” 

گفت: “دیدی چگونه بِشکَستَم

اعتبارِ تورا زِ خودخواهی؟!” 

گفت: “دیدی که سوختم آخر

خرمنِ دوستی، زِ گمراهی؟!” 

گفت: “دیدی که دوستانه تورا

با چه نِیرنگ، راندَم از یاران؟!”

گفت: “دیدی که پاک، فرسودم

تنِ غَم پَروَرَت، چو بیماران؟!”

گفت: “دیدی که از تو بُبریدَم

عشقِ دیرینِ نازنینِ تو را؟!”

گفت: “دیدی به اشک وخون شُستَم

رنگ و بویِ گُلِ جَبین تو را؟!”

گفت: “دیدی که جمله نیکیِ تو

با دو رنگی؛ زِ یادِ خود بُردَم؟!”

گفت: “دیدی که بعداَز آنهَمه صِدق

کز تو دیدم، روانَت آزُردم؟!”

گفت: “دیدی که از سَرَت بیرون

کَردَم اندیشهء وفاداری؟!”

گفت: “دیدی که دَرتُو شدخاموش

آتشِ مهربانی و یاری؟!”

گفت: “دیدی که در زَمانهء ما

معنیِ دوستی،دگرگون است؟!”

گفت: “دیدی که هرکه این سُودا

در سَرَش بودوهست،مَغبون است؟!”

گفت: “دیدی که از حسادت و بُغض

دوستی را نَدیده بِگرِفتَم؟!”

گفت: “دیدی که آنچه مَدحَم را

گفته ای، ناشِنیده بِگرِفتَم؟!”

گفتم:  “آری، یِکایِک اینها را

دیدَم و اِعتِنا نکردم، من

گِلِهء دوستانه ای هَم، هیچ

ازتو اِی بی صفا، نکردم من

صبرکُن تاکه عکسِ کَردهءخویش

اَندَر آئینهء زَمان بینی

من نباشم اگر، خدائی هست

هرچه دیدم، یِکان یِکان بینی..!”

زنده یاد   رحیم  معین کرمانشاهی

دیدگاهتان را بنویسید

*

code

بستن منو