.

یکشنبه, ۱۴ خرداد , ۱۴۰۲

راه شما جوانان نیروی دریایی، راهی پر افتخار است.
                                   حضرت آیت‌الله خامنه‌ای

آرم رسته در نیروی دریایی ارتش

تتتتتت

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن رسته-آماد-1024x1024.jpg است

رسته آماد


این رسته مخصوص کسانی است که در انتهای دوره دانشگاه افسری و یا آموزشگاه نظامی دوره آماد و سررشته داری را پشت سر گذاشته و در مشاغل پشتیبانی و تدارکاتی به کار مشغول هستند.

***

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن رسته-ناوبری-1024x1024.png است

رسته ناوبری و فرماندهی کشتی


این رسته مخصوص کسانی است که پس از طی دوره مهندسی عرشه در دانشگاه افسری و یا دوره سکانی/ملوانی/توپخانه و… آموزشگاه نظامی، در مشاغل عملیاتی پایگاه ها به کار مشغول هستند.

***

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن رسته-اطلاعات-1024x1024.jpg است

رسته اطلاعات


این رسته مخصوص کسانی است که پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه افسری و یا آموزشگاه نظامی دوره های خاص اطلاعاتی را پشت سر گذاشته و در مشاغل امنیتی و اطلاعاتی به کار مشغول هستند.

***

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن رسته-پرسنلی-1024x1024.jpg است

رسته اداری پرسنلی


این رسته مخصوص کسانی است که پس از طی دوره کمیسر دریایی در دانشگاه افسری و یا آموزشگاه نظامی، دوره اداری پرسنلی را پشت سر گذاشته و در مشاغل اداری و مدیریت نیروی انسانی پایگاه ها به کار مشغول هستند.

***

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن رسته-الهیات-1024x1024.jpg است

رسته الهیات و معارف اسلامی


این رسته مخصوص کسانی است که دوره الهیات و معارف اسلامی را در دانشگاه مربوطه پشت سر گذاشته و در مشاغل فرهنگی و مدیریت عقیدتی سیاسی به کار مشغول هستند.

***

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن رسته-دارایی-1024x1024.jpg است

رسته دارایی و مالی


این رسته مخصوص کسانی است که پس از طی دوره کمیسر دریایی در دانشگاه افسری و یا آموزشگاه نظامی، دوره حسابداری و حسابرسی را پشت سر گذاشته و در مشاغل مدیریت مالی پایگاه ها به کار مشغول هستند.

***

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن رسته-رایانه-1024x1024.jpg است

رسته رایانه


این رسته مخصوص کسانی است که پس از طی دوره مهندسی برق دانشگاه افسری، دوره رایانه را طی نموده و یا در آموزشگاه نظامی، دوره رایانه کار را پشت سر گذاشته و یا اینکه پس از فارغ التحصیلی در رشته رایانه سایر دانشگاه ها، در آزمون استخدامی آن پذیرفته شده و در فاوای پایگاه ها به کار مشغول هستند.

***

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن رسته-مکانیک-1024x1024.jpg است

رسته مکانیک


این رسته مخصوص کسانی است که پس از طی دوره مهندسی مکانیک دریایی در دانشگاه افسری و یا دوره موتور/دیزل و… آموزشگاه نظامی، در مشاغل فنی پایگاه ها به کار مشغول هستند.

***

رسته مخابرات

این رسته مخصوص کسانی است که پس از طی دوره مهندسی الکترونیک دریایی در دانشگاه افسری و یا دوره برق/مخابرات و… آموزشگاه نظامی، در مشاغل فنی پایگاه ها به کار مشغول هستند.

***

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن رسته-مهمات-1024x1024.jpg است

رسته مهمات و جنگ افزار


این رسته مخصوص کسانی است که پس از طی دوره کمیسر دریایی در دانشگاه افسری و یا آموزشگاه نظامی، دوره نگهداری مهمات و جنگ افزار و تعمیرات مربوطه را پشت سر گذاشته و در مشاغل پشتیبانی پایگاه ها به کار مشغول هستند.

***

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن a-1024x1024.png است

رسته استحکامات و عمران


این رسته مخصوص کسانی است که دوره مهندسی عمران، معماری و یا دوره عالی استحکامات را پشت سر گذاشته و در مشاغل عمرانی به کار مشغول هستند.

***

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن رسته-بهداری-1024x1024.jpg است

رسته بهداشت و درمان


این رسته مخصوص کسانی است که دوره های درمانی و پزشکی را در دانشگاه های علوم پزشکی(اعم از افسری یا عمومی)، آموزشگاه نظامی و یا مراکز آموزش بهیاری پشت سر گذاشته و در مشاغل درمانگاهی و بیمارستانی به کار مشغول هستند.

***

دیدگاهتان را بنویسید

*

code

بستن منو