.

یکشنبه, ۹ مهر , ۱۴۰۲

راه شما جوانان نیروی دریایی، راهی پر افتخار است.
                                   حضرت آیت‌الله خامنه‌ای

اشکِ یتیم – پروین اعتصامی

روزی گذشت پادشهی از گذرگهی

فریادِ شوق، بر سر هر کوی و بام خاست

پرسید زان میانه، یکی کودک یتیم:

“کاین تابناک چیست که بر تاجِ پادشاست؟”

آن یک جواب داد: “چه دانیم ما که چیست!

پیداست آنقدر که متاعی گرانبهاست”

نزدیک رفت پیرزنی گوژپشت و گفت:

“این اشکِ دیدهء من و خونِ دلِ شماست

ما را به رخت و چوبِ شبانی فریفته است

این گرگ سالهاست که با گله آشناست

آن پارسا که ده خَرَد و ملک، رهزن است

آن پادشا که مالِ رعیّت خورَد، گداست

بر قطرهء سرشکِ یتیمان نظاره کن

تا بنگری که روشنی گوهر از کجاست”

پروین؟ به کجروان، سخن از راستی چه سود؟

کو آنچنان کسی که نَرَنجَد ز حرف راست؟

 

زنده یاد پروین اعتصامی

دیدگاهتان را بنویسید

*

code

بستن منو