.

سه شنبه, ۸ فروردین , ۱۴۰۲

راه شما جوانان نیروی دریایی، راهی پر افتخار است.
                                   حضرت آیت‌الله خامنه‌ای

نکوهش بی جا – پروین اعتصامی

سیر، یک روز طعنه زد به پیاز

که: “تو مسکین، چقدر بد بوئی”

گفت: “از عیبِ خویش بی‌خبری

زآن ره از خلق، عیب میجوئی

گفتن از زشترویی دگران

نشود باعث نکو روئی

تو گمان میکنی که شاخِ گلی

به صفِ سرو و لاله میروئی

یا که همبوی مشکِ تاتاری

یا ز اَزهارِ باغِ مینوئی

خویشتن، بی سبب بزرگ مکن

تو هم از ساکنانِ این کوئی

ره ما، گر کج است و ناهموار

تو خود، این ره چگونه میپوئی؟

در خود، آن به که نیک تر نگری

اول، آن به که عیبِ خود گوئی

ما زبونیم و شوخ جامه و پست

تو چرا شوخِ تن نمی‌شوی؟!…”

زنده یاد پروین اعتصامی

دیدگاهتان را بنویسید

*

code

بستن منو