.

دوشنبه, ۳ مهر , ۱۴۰۲

راه شما جوانان نیروی دریایی، راهی پر افتخار است.
                                   حضرت آیت‌الله خامنه‌ای

عُقاب – ناصر خسرو

عقاب و پیکان

روزی ز سَرِ سنگ، عقابی به هوا خاست
وَاندر طلبِ طعمه، پَر و بال بیاراست

بَر راستیِ بال، نظر کرد و چنین گفت:
«امروز همه روی زمین، زیرِ پَرِ ماست

بر اوجِ فلک چون بِپَرم -از نظرِ تیز-
می‌بینم اگر ذرّه‌ای اندر تهِ دریاست

گر بر سَرِ خاشاک، یکی پَشّه بِجُنبَد
جُنبیدنِ آن پشّه عیان در نظرِ ماست.»

بسیار مَنی کرد و ز تقدیر نترسید
بنگر که از این چرخِ جفاپیشه، چه برخاست:

ناگه ز کمینگاه، یکی سخت کمانی
تیری ز قضا و قَدَر انداخت بر او راست

بر بالِ عقاب آمد، آن تیرِ جگر دوز
وز ابر، مَر او را بسوی خاک، فرو کاست

بر خاک بیُفتاد و بِغَلتید چو ماهی
وآنگاه پَرِ خویش گُشاد، از چپ و از راست

گفتا:«عجب است!این که زچوب است و ازآهن!
این تیزی و تندیِّ و پَریدَنش کجا خاست؟!»

چون نیک نگه کرد، پَرِ خویش بر او دید
گفتا: «ز که نالیم که از ماست که بر ماست.»

ناصر خسرو – قرن پنجم

دیدگاهتان را بنویسید

*

code

بستن منو