.

یکشنبه, ۱۴ خرداد , ۱۴۰۲

راه شما جوانان نیروی دریایی، راهی پر افتخار است.
                                   حضرت آیت‌الله خامنه‌ای

بازار بورس!

مردی الاغش را به بازار الاغ فروشان برد و آنرا ۳۰ دینار فروخت…

خریدار بر بالای سکویی رفت و تا توانست از سجایا و مزایای الاغ گفت و سپس آن را به مزایده گذاشت.

یکی گفت: من الاغ را ۴۰ دینار میخرم .

دیگری گفت: ۵۰ دینار باشد مال من.

از آن سو، مرد دیگری گفت: ۶۰ دینار ختم کلام …

مرد با خودش گفت: یقیناً الاغی که فروخته ام بیشتر از اینها می ارزد که خلق الله حاضرند تا ۶۰ دینار بابتش پول بدهند.

بنابراین با صدایی بلند گفت: ۹۰ دینار مال خودم!!

۹۰ دینار یک…

۹۰ دینار دو …

و همان الاغ را دوباره با ۹۰ دینار صاحب شد!!!

فروشنده مرد را به کناری کشید و به او گفت: تو هم فروشنده خوبی هستی و هم خوب می خری، بگو تا بدانم از کجا آمده ای؟

مرد سینه اش را صاف کرده و پاسخ داد: از بازار بورس!!! 😂

دیدگاهتان را بنویسید

*

code

بستن منو