.

دوشنبه, ۶ بهمن , ۱۳۹۹

راه شما جوانان نیروی دریایی، راهی پر افتخار است.
                                   حضرت آیت‌الله خامنه‌ای

سرزمین مِهر پرور ایران، مَهدِ تمدن آریایی و کشوری با سابقهء تاریخی قابل تأمل در کشاکش ادوارِ مختلف، در شرایط امروزی به 31 استان مختلف تقسیم شده که هر یک از این استان ها دارای شرایط خاص و بعضاً منحصر بفردی هستند که در این قسمت سعی شده تا به طور مختصر به صورت تفکیک شده به هر استان بپردازیم .
البته با توجه به اینکه استان یزد به صورت اختصاصی دارای صفحه ای جداگانه می باشد، در این بخش استان یزد حذف شده و به سی استان دیگر کشور پرداخته شده است .
در این بخش، نمایشِ تصاویرِ منتخب، اطلاعات تاریخی، جغرافیایی و گردشگری هرچند مختصر، مد نظر می باشد که با انتخاب هر استان که با نام استان و شهرِ مرکز استان مشخص شده اند، می توانید موارد مربوطه را مشاهده نموده و برای سفرهای سیاحتی خود مورد استفاده قرار دهید:

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد

بستن منو